Bài Viết

  Hướng Dẫn Socket Toàn Tập Mu-Away.Net SS6

  Ngày đăng: 14/11/2019 | Chuyên Mục: Sự Kiện, Tin Tức | Lượt Xem: 9234

  KHẢM SOCKET GIÁP TRỤ VÀ VŨ KHÍ CHO TỪNG CLASS (THAM KHẢO)

   

  Cách khảm Vũ khí
  +Khảm vũ khí : DL – DK – MG – RF

  • Socket 1 – Lửa Tối đa
  • Socket 2 – Sét 10%
  • Socket 3 – Băng 37
  • Socket 4 – Sét 8%
  • Socket 5 – Lửa cấp độ

  +Khảm vũ khí Sum – DW

  • Socket 1 – Lửa Tối đa
  • Socket 2 – Sét 10%
  • Socket 3 – Băng 37
  • Socket 4 – Lửa ma lực 20
  • Socket 5 – Lửa cấp độ

  +Khảm vũ khí cho EF

  • Socket 1 – Lửa Tối đa
  • Socket 2 – Sét 10%
  • Socket 3 – Băng 37
  • Socket 4 – Sét 8%
  • Socket 5 – Lửa cấp độ

  +Khảm cho khiêng thi cho thêm 30% tăng phòng thủ cho khiêng

  Cách khảm đồ
  *MG-DW-DL-RF khảm như nhau

  • Socket 1 -Đất <38>
  • Socket 2 – Gió < 4%HP >
  • Socket 3 – Nước < 4%GST >
  • Socket 4 – Nước < Phòng thủ 10%>
  • Socket 5 – Nước PTK 30%

   

  *EF

  • Socket 1 -Đất <38>
  • Socket 2 – Gió < 4%HP >
  • Socket 3 – Nước < 4%GST >
  • Socket 4 – Nước < Phòng thủ 10%>
  • Socket 5 – EF ko khảm PTK 30 mà khảm Phòng thủ 30

  *DK-SUM

  • Socket 1 – Đất <38>
  • Socket 2 – Gió < 4%HP >
  • Socket 3 – Nước < 4%GST >
  • Socket 4 – Nước < Phản hồi 5% >
  • Socket 5 – Nước <Phòng thủ 30>

   

  [Hướng Dẫn] chi tiết ép đồ socket

  0. Ép đồ Socket

  Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket

  Giới thiệu hệ thống Socket

   

  – Hệ thống socket là tính năng có từ phiên bản Season 4.

  – Bằng việc gắn kết các Ngọc Nguyên Tố vào các vật phẩm có Socket sẽ làm tăng sức mạnh của vật phẩm lên 1 cách đáng kể.

  – Ba bước để gắn ngọc nguyên tố vào vật phẩm socket:

  1/ Hạt nguyên tố 

  – Cách tạo Hạt Nguyên Tố:

  + Đến Elbeland(46:242) hoặc Lorencia(151:158) gặp Seed Master.
  + Chọn Tinh Chế Nguyên Tố.
  + Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Hạt Nguyên Tố.
  + Tỉ lệ thành công 86%
  + Nếu thất bại các loại ngọc sẽ bị mất, vật phẩm sẽ bị giảm cấp độ.

  – Các loại Hạt Nguyên Tố:

   

   

  Ngọc nguyên tố

  – Cách tạo Ngọc Nguyên Tố:

  + Đến Elbeland(46:242) hoặc Lorencia(151:158) gặp Seed Master.
  + Chọn Ép Khuôn.
  + Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Ngọc Nguyên Tố.
  + Tỉ lệ thành công 83%
  + Nếu thất bại tất cả vật phẩm sẽ bị mất.

  – Các loại Ngọc Nguyên Tố:

   

  Hình dạng các loại Ngọc Nguyên Tố

  Khảm ngọc nguyên tố vào vật phẩm

  – Cách tạo Ngọc Nguyên Tố:

  + Đến Elbeland(49:242) hoặc Noria(167:98) gặp Nhà Nghiên Cứu Seed.
  + Chọn Khảm Ngọc.
  + Đặt các vật phẩm cần thiết để khảm Ngọc Nguyên Tố vào vật phẩm.
  + Tỉ lệ thành công 100%

   

  Vật Phẩm Chi Tiết Số Lượng
  Ngọc Nguyên Tố Đã tạo ở bước 2 1
  Vật phẩm có socket item vũ khí/phòng ngự phải còn dư socket 1
  Ngọc Hỗn Nguyên 1
  Ngọc Sáng Tạo 1
  Zen 1,000,000

   

   

  – Option bổ sung:

  + Ngoài Option mang Ngọc Nguyên Tố, có những option phát sinh thêm trong quá trình lắp đặt.
  + Option bổ sung được phân biệt riêng biệt là “Tính năng nguyên tố” và “Tính năng socket”.

  1) Tính năng nguyên tố:
  – Mỗi vật phẩm khi khảm Socket theo thứ tự Ngọc Nguyên Tố bên bảng dưới sẽ có tỉ lệ xuất hiện thêm Option bổ sung.

  Vật phẩm Thứ tự ngọc nguyên tố trong vật phẩm Option Tỉ lệ thành công
  Kiếm / Chùy / Cung / Quyền Trượng Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Tăng sức sát thương +11 30%
  Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Lửa Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +11 30%
  Gậy Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Tăng tấn công / ma lực +5 30%
  Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Lửa Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +11 30%
  Mũ / Áo / Quần /
  Tay / Giày / Khiên
  Nguyên Tố Nước Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió Tăng sức chống đỡ +24 30%
  Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió Nguyên Tố Nước Tăng HP +29 30%

  2) Tính năng socket:
  – Ngọc Nguyên Tố lấp vào toàn bộ socket item đang sử dụng.

  Vật phẩm Tất cả vật phẩm đang sử dụng có chứa các ngọc nguyên tố (số lượng) Option Tỉ lệ thành công
  Tất cả ngọc nguyên tố đang sử dụng Nguyên Tố Lửa (1) Nguyên Tố Nước (1) Nguyên Tố Băng (1) Nguyên Tố Gió (1) Nguyên Tố Sét (1) Nguyên Tố Đất (1) Tăng tỉ lệ sát thương gấp đôi +3% 100%
  Nguyên Tố Lửa (1) Nguyên Tố Nước (3) Nguyên Tố Băng (1) Nguyên Tố Gió (3) Nguyên Tố Sét (1) Nguyên Tố Đất (2) Loại bỏ phòng thủ đối phương +1% 100%

   

  Tính năng socket bổ sung

  Hủy tính năng socket

  – Sau khi lắp đặt ngọc nguyên tố vào item mà không thích hợp, các bạn có thể phá hủy ngọc nguyên tố để lấy lại socket trống trên item.

  – Có thể tiến hành quá trình phá huỷ thông qua NPC Nhà Nghiên Cứu Seed.

  – Không cần phải sử dụng item để phá hủy.

  – Lựa chọn Socket cần phá hủy rồi chọn đồng ý, ngọc nguyên tố sẽ bị phá hủy.

  – Những vật phẩm có thể trang bị Socket: